Берзански ИНДЕКСИ

Зошто да тргувате индекси со Аrena Swissquote? 

  • Тргување cо повеќе од 10 големи индекси на акции 
  • Флексибилни трансакциски Големини 
  • Пристап во пазарот преку десктоп, веб или мобилни платформи 
  • Трговијата неограничено од недела 23:00 до петок 23:00 часовник (CET) 
  • Развојот и употребата на свој алго стратегии за тргување
  • Потребно ниска маргина депозити
  • Максимална изложеност со ниска маржа депозити 

com

flex

Диверзификација на трговијата и Предност

Со Индекси на акции се прошири диверзификација на вашето портфолио и трговија, можете да ги контролирате голем индекс на акции со релативно низок потребен капитал. Со Swissquote можете да тргуваат сите водечки глобалните индекси на акции.

Брз пристап до глобалните економии 

Тргување на индексите на капитал ви овозможува широка изложеност на одреден удел на пазарот и ви овозможува диверзификација на ризикот. Со користење на нашата технологија имате директен пристап за користење на новите можности за трговија.

diverse